Oferta > Mentoring

Bycie „magikiem” może być bardzo satysfakcjonujące,
ale ta satysfakcja jest niewielka w porównaniu do radości
jaką daje doprowadzenie osoby do odkrycia jej własnych
możliwości magicznych.

Richard Bolstad

MENTORING

Relacja Mistrz – Uczeń od wieków była podstawą nauki i rozwoju osobistego oraz zawodowego. Wobec popularności i powszechnego dostępu do instytucjonalnych form nauki jej znaczenie nieco zmalało. Okazuje się jednak, że mentoring „wraca” jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju. Nowoczesny mentoring to „wiele w jednym” – dzielenie się doświadczeniem, zachęcanie do wytrwałości w rozwoju i poszukiwaniu własnych ścieżek zawodowych, elementy coachingu, konsultacji itp. Relacja Mentor – Podopieczny (Mentee) jest partnerska i bardzo elastyczna. Zasadniczo z mentoringu korzystać ma przede wszystkim Podopieczny, który modyfikuje i doskonali swoją ścieżkę zawodową. Jednak zdarza się, że w konkretnych kwestiach Podopieczny staje się Mentorem (tzw. mentoring odwrócony) i dzieli się swoją wiedzą ekspercką. A zatem korzyści czerpią obie strony.

MAGA Consulting oferuje mentoring dla:

Trenerów


Mamy kilkanaście lat doświadczenia trenerskiego. Było fajnie ale bywało…trudno. Cieszyliśmy się sukcesami, rozwiązywaliśmy problemy, pogłębialiśmy wiedzę, zdobywaliśmy doświadczenie. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz propagujemy efektywny i etyczny warsztat trenerski.

Przedsiębiorców


Zarówno doświadczonych jak i początkujących. Każdy z nas od dawna prowadzi bądź przez dużo lat prowadził własną firmę. Doradzaliśmy też wielu klientom. Mamy duży „przegląd” rynku i potrafimy dzielić się doświadczeniami zarówno własnymi jak i „pożyczonymi” od klientów (naturalnie w sposób uniemożliwiający ich identyfikację).

Menedżerów


Zanim staliśmy się konsultantami, coachami, trenerami itp. byliśmy szefami mniejszych i większych grup pracowników. A wieloletnia współpraca z menedżerami zatrudnionymi w firmach naszych Klientów poszerzyła nasze kompetencje…