Oferta > Facylitacje

Bycie „magikiem” może być bardzo satysfakcjonujące,
ale ta satysfakcja jest niewielka w porównaniu do radości
jaką daje doprowadzenie osoby do odkrycia jej własnych
możliwości magicznych.

Richard Bolstad

Facylitacje

Zdarza się, że masz w firmie „know-how” (przecież zatrudniacie dobrych specjalistów) ale potrzeba „katalizatora”, który pomoże tę wiedzę wydobyć i uporządkować w efektywne biznesowo rozwiązania. Wtedy właśnie przydaje się, zależnie od sytuacji, facylitator lub moderator. Czyli osoba, która za pomocą odpowiednich technik pracy i sposobu prowadzenia dyskusji pozwoli wyzwolić się z emocji i wewnętrznych „układów” oraz skłoni do skupienia na celu i szukaniu potrzebnych rozwiązań.

Techniki facylitacyjne i moderatorskie sprawdzają się m.in. podczas:

Dodatkową zaletą facylitacji jest fakt, że uczestnicy sesji uczą się lepszej komunikacji i technik pracy sprzyjających skuteczności działania w grupie.

Każdy projekt tego rodzaju przygotowywany jest w odpowiedzi na konkretne potrzeby Klienta i Firmy, w której Klient pracuje.