Oferta > Coaching

Bycie „magikiem” może być bardzo satysfakcjonujące,
ale ta satysfakcja jest niewielka w porównaniu do radości
jaką daje doprowadzenie osoby do odkrycia jej własnych
możliwości magicznych.

Richard Bolstad

Coaching

Po co doświadczonemu kapitanowi żaglowca prosty marynarz w bocianim gnieździe? Przecież wprawny i znający wody żeglarz wie jak ma płynąć? Faktycznie, wie. I pewnie także ma mapę… Jednak „mapa” to nie to samo co „terytorium”. W rzeczywistości czasem pojawiają się nowe przeszkody, czasem kapitan decyduje się wypłynąć na nieznane, obce mu jeszcze wody, czasami wreszcie chce wcześniej niżby to było możliwe z pokładu, dostrzec to, co pojawia się na odległym horyzoncie.

Coach to taki „majtek” w bocianim gnieździe. Wspiera swojego KlientaKapitana w oglądaniu sytuacji z lotu ptaka, pomaga dostrzec obrazy na horyzoncie tak, by Kapitan mógł wybrać najlepszą dla siebie drogę.

Coach przydaje się kiedy:


Pierwsze spotkanie zawsze gratis i bez zobowiązań!

 

Co znajdziesz u nas?

Executive coaching


dla menedżerów wysokiego szczebla – dyrektorów, członków zarządu, prezesów potrzebujących wzmocnić swoje kompetencje, uelastycznić możliwości, przeanalizować pomysły…

Business coaching


dla kierowników, kluczowych specjalistów, osób, których zakres obowiązków i charakter zadań ulega istotnej zmianie…

Career coaching


dla osób „na rozdrożu” zawodowym, szukających nowej ścieżki, innych niż dotychczasowe rozwiązań lub po prostu zmieniających pracę…

Coaching „on the job”


dla osób, których zachowania w konkretnych sytuacjach mają istotny wpływ na ważne kwestie i które chcą korygować te zachowania w oparciu o przyjazne i profesjonalne informacje zwrotne.

Life coaching


dla tych, którzy chcą zaplanować i przeprowadzić istotną zmianę w swoim życiu, bez szkód lub z minimalnym uszczerbkiem przejść przez zmianę, która już się rozpoczęła (czasem wbrew nim), uporządkować istotne kwestie.

Retirement coaching


dla osób chcących zawczasu zaplanować swoją aktywność (zawodową i poza-zawodową) po przejściu na emeryturę…